ZRi

Renovatie De Regenboog, Voorhout

17 augustus 2020

  • Aula oud nieuw.jpg
  • 118483626_1424383924425465_7329972391846821884_o.jpg
  • Keuken oud nieuw.jpg
  • plattegrond voor en na.jpg

17 augustus 2020

Waar normaal gesproken de deuren zich in de zomerweken sluiten is dit jaar basisschool De Regenboog vijf weken druk bezig geweest. De school die ooit in de jaren 80 werd opgeleverd wordt, na tweeëndertig jaar intensief gebruik, deze zomervakantie helemaal gerenoveerd. Donderdag 16 juni hadden de kinderen hun laatste schooldag en een dag later was De Regenboog helemaal leeg gehaald. Ruim vierhonderd dozen waren er nodig om alles in te pakken.

Het gebouw wordt opgeknapt op basis van de renovatieplannen zoals opgesteld door het schoolbestuur Sophia Scholen, in samenwerking met de schooldirectie van De Regenboog, architectenbureau Elles & Hellen en ZRi. Het speellokaal is uit de centrale ruimte verwijderd en verplaatst. Daardoor ontstaat een aula voor voorstellingen, bijeenkomsten en het huisvesten van de buitenschoolse opvang (BSO). Met deze nieuwe aula hebben de leerlingen alle ruimte om hun talenten te ontplooien in een nieuw en veilig schoolklimaat. Er is een tussenwand verwijderd waardoor in het gebouw ruimte ontstaat voor het permanent huisvesten van peuteropvang. De toiletruimte wordt opgeknapt en de keuken wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor zowel onderwijs, peuteropvang als BSO (zie afbeeldingen).

Ook zijn er twee nieuwe ruimtes gerealiseerd die gaan dienen als spreekkamer en bergruimte. Het gehele gebouw wordt voorzien van nieuw vloerafwerking en deurbeslag, ook krijgen wanden en plafonds een facelift.

Ook niet onbelangrijk is dat het hele gebouw energiezuinig wordt gemaakt. Het dak wordt geïsoleerd met een Rc-waarde van 6,0. De enkele beglazing wordt vervangen voor dubbel (HR++) glas en traditionele verlichting wordt vervangen door LED verlichting.

Bouwbedrijf E. Schuit is erin geslaagd een complete aanbieding en planning aan te leveren conform de uitvraag. De afbeeldingen geven goed aan hoe de oorspronkelijke situatie eruit zag en het harde werk dat tot nu toe is gedaan in de zomermaanden door Schuit en haar onderaannemers.

Na de zomervakantie is De Regenboog klaar om te starten met 8 klassen van de Regenboog op één plek, waarvoor eerst nog een Clusterlocatie werd gebruikt. De kinderen kunnen hun nieuwe schooljaar beginnen in een sterk opgefrist en toekomstbestendig gebouw!

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken