ZRi

Oplevering Rijkskantoor Utrecht

20 augustus 2020

  • studio Nuy van Noort_office IvhO_04.jpg
  • studio Nuy van Noort_office IvhO_06.jpg

20 augustus 2020

Onlangs is het rijkskantoor voor de Inspectie van het Onderwijs aan de Sint Jacobsstraat in Utrecht opgeleverd. Studio Nuy Van Noort heeft een ontwerp voor de interne verbouwing van dit gebouw gemaakt. Door Galjema is het installatietechnische ontwerp gemaakt. Het doel van deze interne verbouwing was het vergroten van de uitwisseling van kennis, het bevorderen van de communicatie en het stimuleren van samenwerken en ontmoeten. Het interieur is dusdanig aangepast dat werk en ontmoeting samenkomen in één integrale ruimte.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft ZRi advies mogen geven over akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid voor de verbouwing. ZRi heeft de ontwerpkeuzes en uitgangspunten omtrent akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid vastgesteld. Daarnaast is gecontroleerd of het ontwerp voldeed aan de wettelijke eisen (Bouwbesluit) en het Programma van Eisen (PvE) van het Rijksvastgoedbedrijf. Interessant aan het project was dat het een bestaand gebouw betrof waar veel wanden en de vloeren behouden bleven. Hierdoor konden we geluidmetingen uitvoeren om de huidige kwaliteit van de geluidisolatie in beeld te brengen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we gericht advies konden geven over aanvullende akoestische voorzieningen om aan de geluideisen te kunnen voldoen.

Het Rijkskantoor is een project waar ZRi sinds 2018 betrokken bij is geweest. Nu het eindresultaat er is, kunnen wij, net als andere betrokken, zeer trots zijn. ZRi heeft dit traject met veel enthousiasme doorlopen. Wilt u meer lezen over het project, dan kunt u terecht op deze pagina. Mocht u benieuwd zijn wat wij kunnen betekenen voor uw bouwproject, neem dan contact met ons op.

*De foto's zijn verkregen via Studio Nuy Van Noort en gemaakt door fotograaf Ewout Huibers

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken