ZRi

Gebouwen en COVID-19

14 september 2020

  • Bouw en installatie COVID-19.png

14 september 2020

Wat moet er gebeuren met gebouwinstallaties in verband met corona?

De bovenstaande vraag wordt ons steeds vaker gesteld. Met de vele berichten over dit onderwerp en de vele publicaties op dit gebied, zijn wij als team (virtueel) bijeen gaan zitten om elkaar hierover bij te praten. Er is onder meer gesproken over de adviezen die zijn gepubliceerd door het RIVM, de TVVL en de REHVA. In deze documenten zijn maatregelen aan de installaties genoemd op gebied van gebruik, instellingen, beheer en aanwezige componenten. Ook hebben wij specifiek gediscussieerd over de oplossingen voor scholen en de relatie tussen gezondheid (Corona), energiezuinigheid en kosten. Bijvoorbeeld het verhogen van de ventilatie, indien noodzakelijk vanuit gezondheidsoverwegingen, heeft een negatief effect op het energieverbruik en de daarmee gemoeide kosten. Met (Corona-proof) warmteterugwinning kan dit effect wel worden beperkt, maar niet geheel voorkomen. Ook brengen veel aanpassingen investeringskosten met zich mee.

Als het nu gaat om een bestaand gebouw of nieuwbouw, om maatregelen in het gebruik of de te prefereren installatietechnische componenten, door deze deling van kennis binnen ons team, zijn we als ZRi weer beter in staat u te voorzien van een passend advies in relatie tot Corona. Mocht u hier meer informatie over willen, neem dan contact op met ons.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken