ZRi

Brochure Verduurzaming Zorgvastgoed AcvZ

15 december 2020

  • Voorkant Brochure.png

15 december 2020

ZRi heeft als partner van AcvZ de afgelopen tijd, samen met vele anderen, hard gewerkt aan de Brochure Verduurzaming Zorgvastgoed. Wij zijn trots op het resultaat! De brochure is een handreiking voor beslissers en toezichthouders in de zorg.

Gezien de grote belangstelling die partijen in het zorgvastgoed getoond hebben voor de vorige najaarsconferentie en de Bouwkostennota 2020 heeft het AcvZ besloten om hieraan een vervolg te geven. Het onderwerp duurzaamheid staat hierbij centraal.

In de nieuw uitgebrachte digitale brochure zijn zowel de procedurele stand van zaken, de inmiddels geldende verplichtingen als de praktische vernieuwing beschreven. Inhoudelijke voorbeelden van complexe duurzaamheidsprojecten van diverse instellingen zijn uitgebreid toegelicht. Daarbij zijn successen gemeld op het gebied van energieopwekking, materiaalkeuzes, klimaatbeheersing en verlichting. Daarnaast bevat de brochure een aantal dieptestudies over energietransitie, waterzuivering en circulair aanbesteden.
Tenslotte int deze publicatie ook een actualisering van de eerdere kengetallen voor bouw- en investeringskosten.

In de brochure heeft Arnold Groeneveld van ZRi geschreven over circulair aanbesteden en de verschillende fase daarin. Met plezier hebben we bijgedragen aan deze mooie activiteiten van AcvZ.

Interesse in de Brochure? Vraag hem hier aan!

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken