ZRi

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

11 december 2020

  • afbeelding school.jpg

11 december 2020

In september is door de overheid aangekondigd dat er een subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het verbeteren van de ventilatiekwaliteit in scholen (SUVIS). Om het risico op verspreiding van COVID-19 te reduceren is een goede ventilatie in gebouwen van belang. In veel scholen is deze ventilatiekwaliteit niet voldoende of kan er alleen worden geventileerd met te openen ramen. Dit zorgt voor slechte luchtkwaliteit en/of beperkt comfort in de ruimten. Het is dus van groot belang dat deze kwaliteit wordt verbeterd en daarom is er door de overheid een subsidie beschikbaar gesteld. Afgelopen week zijn de voorwaarden gepubliceerd voor het verkrijgen van deze subsidie.

Met de subsidie kan een school maximaal 30 procent van de totale kosten (bouwkundig en installatietechnisch) vergoed krijgen om het ventilatiesysteem te verbeteren en te verduurzamen. Voor scholen die ouder zijn dan 2012 geldt dat deze na het uitvoeren van deze maatregelen weer moeten voldoen aan de wettelijke eisen (capaciteit van 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm).

Vanaf 4 januari kan een aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag moet worden gedaan door gemeenten en mag niet worden aangevraagd door de school. Een aanvraag bevat onder andere de volgende informatie: een verklaring waarin de gemeente aangeeft dat de ventilatie niet voldoet, een overzicht van de maatregelen en de luchtverversingscapaciteit of CO2-concentratie nadat de maatregelen zijn genomen, een begroting en een tijdsplanning voor de start en uitvoering van de werkzaamheden.

Voor de subsidieaanvraag geldt dat deze kan worden aangevraagd vanaf 4 januari 2021. De subsidie wordt verleend op volgorde van aanvragen. Heeft u vragen over deze subsidie of wilt u graag ondersteund worden bij de aanvraag? Neem dan contact op met Anika Haak (haak@zri.nl).

 

Fotograaf: Katja Effting

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken