ZRi

Milieuprestatie voor gebouwen aangescherpt

23 maart 2021

  • MPG 1.jpg

23 maart 2021

Met ingang van 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik is. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.

De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. Op dit moment geldt een grenswaarde van 1,0. Per 1 juli gaat die eis naar 0,8. Het is de bedoeling dat de regels voor milieuvriendelijk bouwen stapje voor stapje worden aangescherpt. In 2030 moet de eis 0,5 zijn. Hierdoor zullen bouwers meer circulair en milieuvriendelijker moeten bouwen.

De MPG wordt als belangrijk instrument gezien om de circulaire bouw te stimuleren. Heeft u vragen over de MPG of BENG? Schakel onze expertise in! Jelmer Niesten en Martijn van Winkelen staan klaar om uw project duurzaam te maken en van een BENG of MPG-berekening te voorzien.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken