ZRi

Praktijkschool de Brug Zaltbommel opgeleverd!

5 juli 2021

  • Brug Zaltbommel.png

5 juli 2021

De nieuwbouw van praktijkschool de Brug in Zaltbommel is eerder klaar dan verwacht! Het schoolgebouw is onlangs officieel overgedragen aan de gebruikers. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het gebouw gebruiksklaar zijn.
 
Het schoolgebouw is compact ontworpen; de verschillende theorie- en praktijklokalen liggen rondom een centrale aula. Het gebouw is toekomstbestendig, duurzaam en voldoet aan de BENG-eisen.
 
ZRi heeft advies gegeven op het gebied van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid. De vide vormde een mooie uitdaging. Enerzijds is vanuit het oogpunt van de gebruikers gewenst om de lokalen een zo open mogelijke verbinding met de vide te geven. Anderzijds geeft het Bouwbesluit beperkingen aan het maximale oppervlakte van een brandcompartiment. Hoe hebben wij dit opgelost? Door een brandcompartimentering te ontwerpen die brandveilig is én tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers.
 
Benieuwd naar de overige werkzaamheden en uitdagingen/oplossingen in het project? Projectleider Jorinde Bijpost en adviseur Luuk Gunnink praten u graag bij! Lees meer: Praktijkschool de Brug Zaltbommel
 
In goede samenwerking met HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed, Schaap en Sturm Architecten, Archimedes Bouwadvies, Klictet en Burgland Bouw B.V.
Foto: Marc Bolsius

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken