ZRi

Inwerkingtreding Omgevingswet opnieuw uitgesteld

2 februari 2022

  • omgevingswet.png

2 februari 2022

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening beslist de komende weken of de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 zou worden ingevoerd, nu op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 zal ingaan.
‘De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe digitale systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,’ aldus De Jonge.
 
De Omgevingswet is een grote wijziging en bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Bent u ondanks dit uitstel nu al benieuwd naar wat de Omgevingswet gaat brengen? Laat het ons weten. Wij praten u graag bij! Sowieso zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken