ZRi

ZRi-stagiaires studeren af op circulariteit in utiliteitsbouw

5 juli 2022

  • image1.jpeg

5 juli 2022

Onze stagiaires Michelle Sleebe en Eden van Toor studeerden af op het onderwerp ‘Circulariteit in de utiliteitsbouw’. Op 29 juni hielden ze hun afstudeerpresentatie aan de Haagse hogeschool, Bouwkunde. “Ze hebben hun afstudeeropdracht gedaan bij ZRi, en we hebben ze daarbij met veel plezier begeleid”, licht adviseur en directeur Hans van Zanten toe. “Wij zijn heel trots dat ze met een 8 zijn afgestudeerd, en na een welverdiende vakantie treden ze in september beiden in dienst van ZRi.” 

In het kader van hun afstudeeropdracht hebben Michelle en Eden veel partijen in de Nederlandse bouwwereld geïnterviewd over circulariteit. Daarbij hebben ze onder meer gesproken met medewerkers van de vier grote gemeenten: Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Circulariteit toepassen
De scriptie bevat bevindingen naar aanleiding van hun onderzoek naar hoe een projectmanager circulariteit kan bevorderen bij het leiden van bouwprojecten en bij het aanbesteden van uitvoeringsopdrachten. Het doel van het onderzoek is het formuleren van aanbevelingen aan ZRi, op basis van de uitkomsten.

Aanbevelingen
Michelle en Eden bevelen met hun scriptie ZRi aan om hun eindproducten te integreren in de standaardproducten van ZRi. Tevens wordt aanbevolen om met de bovengenoemde eindproducten pilotprojecten op te starten, aangezien hierdoor de onderzoeksresultaten getoetst kunnen worden in de praktijk. “Dit is van grote waarde voor ZRi”, aldus de afstudeerders. “De reden is, dat de uitkomsten kunnen worden omgezet in eventuele kengetallen en/of wegingsfactoren. Hierdoor kan ZRi zijn diensten optimaliseren.”  

Belangrijk
ZRi is blij met de aanbevelingen van Michelle en Eden. “Circulariteit wordt steeds belangrijker in de hedendaagse Nederlandse bouwwereld”, reageert Van Zanten.

In september start een nieuwe stagiair en afstudeerder bij ZRi. “Wij willen studenten van universiteiten en hogescholen graag de gelegenheid bieden bij ons stage te lopen of hun afstudeeropdracht te doen.”

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken