ZRi

Afstudeeronderzoek rekentool daglichtfactor

26 januari 2023

  • Schermopname afbeelding2 daglichtfactor Jari (397).jpeg

26 januari 2023

Bij het rekenproces van ZRi voor de daglichtfactor kan veel tijd bespaard worden door het gebruik van BIM-software. De daglichtfactor voor gebouwen, waar ZRi over adviseert, moet vanaf januari 2024 voldoen aan een eis. Daarom heeft ZRi er baat bij om dit proces te versnellen.

Rekenproces daglichtfactor versnellen
Het doel van dit onderzoek is om ZRi inzicht te geven in hoe het betere gebruik van BIM-software voor de daglichtfactor hun rekenproces kan versnellen. Dit is ook de hoofdvraag voor het afstudeeronderzoek. Het gaat hier over het versnellen van het complete rekenproces, vanaf ontvangen van stukken tot en met het controleren van de eis.

Dialux, Lightstanza en Elumtools
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn verschillende softwarepakketten aan de hand van experimentele simulaties met elkaar vergeleken. Hierbij is eerst vastgesteld, aan de hand van een analyse van de huidige werkwijze, waar de grootste problemen zitten. En er is op basis van de norm en de vraag van ZRi een Programma van Eisen opgesteld voor de software. Aan de hand van deze documenten zijn 13 mogelijke daglichtsoftwarepakketten getoetst aan de eisen en onderling met elkaar vergeleken. Dit in een iteratief proces om zo tot de meest betrouwbare resultaten te komen. Uit deze vergelijking zijn 3 softwarepakketten naar voren gekomen die ZRi mogelijk zou kunnen gebruiken voor de toetsing van de daglichtfactor. Dit zijn: Dialux, Lightstanza en Elumtools.

Lightstanza als rekentool winnaar voor ZRi
Deze 3 softwarepakketten zijn verder uitgewerkt tot 3 complete ontwerpen voor een nieuw compleet rekenproces. Deze 3 varianten zijn aan de hand van een variantstudie met elkaar vergeleken op aspecten zoals: tijd, kosten en bruikbaarheid model. Uit deze studie is Lightstanza naar voren gekomen als de variant die het meest kan opleveren voor ZRi.

We zijn trots en blij met dit resultaat uit het onderzoek van Jari Fumagalli. Jari is hiermee afgestudeerd als student Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool. Dankjewel Jari!

Meer weten over het onderzoek? Vraag het Jorinde Bijpost.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken