ZRi

Boeteregeling bij ontbreken energielabel utiliteitsbouw vanaf 1 juli 2015

2 juli 2015

2 juli 2015

Het energielabel is al enige tijd verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen. Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en geeft ook globaal aan welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Vanaf 1 juli jl. kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Artikel 120b van de Woningwet is zodanig gewijzigd, dat de Minister niet meer enkel bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, maar nu ook bestuurlijke boetes kan opleggen.

Dit betekent dat de ILT controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert in deze situatie een boete die kan oplopen tot € 20.250 indien er geen energielabel aanwezig is.

Om een energielabel te verkrijgen, is een gecertificeerde EPN-adviseur vereist. ZRi beschikt daarover en denkt graag mee over uw situatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken