ZRi

Brandveiligheid in zorggebouwen

13 juni 2013

13 juni 2013

In een artikel in stedebouw & architectuur van 31 mei j.l.wordt door Tom de Nooij (Marsh Risk Consulting) gesteld dat er structurele misstanden zijn in zorggebouwen met niet-zelfredzame personen. De oorzaak hiervan wordt gelegd bij het Bouwbesluit. De Nooij stelt dat het brandveiligheidsniveau van zorggebouwen conform het Bouwbesluit is, maar dat dit niveau niet toereikend is voor gebouwen voor niet-zelfredzame personen.

Volgens De Nooij ligt de oplossing in het verplichten van de toepassing van automatische blussystemen (sprinkler, watermist, enz.), omdat er dan niet gevlucht hoeft te worden en omdat dit materiële schade voorkomt/beperkt. Bij brand is het echter, vooral door rookverspreiding, altijd nodig om het gebouw te ontruimen: een automatisch blussysteem kan mensen weliswaar meer tijd geven om te vluchten, maar dit is niet de enige mogelijke manier. Snelle, nauwkeurige branddetectie en effectieve brandcompartimentering zijn voorbeelden van andere oplossingen.

Ongeacht of het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit afdoende is, is onze ervaring dat bestaande gebouwen vaak al niet aan het wettelijke brandveiligheidsniveau voldoen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, zeker wanneer een gebouw niet-zelfredzame gebruikers heeft, zoals een ziekenhuis.

De oorzaak van tekortkomingen in de brandveiligheid van zorggebouwen ligt naar onze mening niet in het Bouwbesluit. De oorzaak ligt in het feit dat veel eigenaren en gebouwbeheerders onvoldoende kennis hebben van de regelgeving omtrent brandveiligheid om een gebouw te onderhouden conform het Bouwbesluit. Gezien de complexiteit van de regelgeving is dit niet zo verwonderlijk.

Om de brandveiligheid van (zorg)gebouwen in kaart te brengen, voert ZRi regelmatig quickscans uit. Bij een quickscan wordt een gebouw integraal beoordeeld op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten, zodat een compleet beeld van het niveau van de brandveiligheidsvoorzieningen wordt verkregen. Op basis hiervan kunnen, indien nodig, maatregelen worden voorgesteld om de veiligheid van het gebouw op een efficiënte manier te verbeteren.

ZRi heeft hiermee veel ervaring. Zie bijvoorbeeld ons werk voor het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, De Travelaar, de Isala Klinieken en de Rijksgebouwendienst

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken