ZRi

Circulair inkopen in de bouw

8 april 2019

  • Circulaire economie.jpg

8 april 2019

Eerder al publiceerde ZRi een artikel over circulair bouwen, over wat dat is en waarom het belangrijk is. Bij circulair bouwen hoort ook circulair inkopen. Of is het eigenlijk hetzelfde? In dit artikel lichten wij toe wat circulair inkopen in de bouw betekent.

Circulair inkopen klinkt als een regulier inkooptraject of een reguliere aanbesteding die is aangevuld met een circulaire component, waarmee sprake is van circulair inkopen. Dat is echter niet het geval. Circulair inkopen is veel breder dan dat.

Circulair inkopen begint bij het formuleren van de behoefte. In de (utiliteits)bouw is dat vaak een huisvestingsbehoefte. Valkuil daarbij is dat vaak meteen naar een concrete oplossing gekeken wordt. Om tot circulariteit te komen is het belangrijk om de daadwerkelijke behoefte te achterhalen en niet de afgeleide productvraag. De afgeleide productvraag is immers vaak maar één van de mogelijkheden om invulling te geven aan de daadwerkelijke behoefte. Er zijn echter misschien wel betere oplossingen voorhanden, die meer circulair zijn.

Als de opgave duidelijk is volgt het kiezen van een passende bouworganisatiestrategie. ZRi ontwikkelde daarvoor een methodiek. De ambitie om circulair te bouwen is daarbij één van de criteria om tot de voor het project meest passende strategie te komen. Gaat de opdrachtgever met een eigen ontwerpteam een ontwerp maken of is een geïntegreerd contract (zoals Design & Build) misschien meer passend? Aan circulair te bouwen kan in beide gevallen invulling worden gegeven. In het aanbesteden van de bijbehorende opdrachten speelt circulariteit vanzelfsprekend ook een rol. In de selectiefase gaat het dan bijvoorbeeld om de ervaring van partijen daarmee. In de gunningsfase kan concreet worden ingezoomd op kansen t.a.v. circulair bouwen voor het betreffende project.

Circulair inkopen is dus veel breder dan alleen het inkooptraject / de aanbesteding, hoewel dat in eerste instantie niet zo lijkt. Circulair inkopen in de bouw is feitelijk niets anders dan circulair bouwen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat circulair inkopen al begint voordat circulair bouwen begint. Met het Grondstoffenakkoord, getekend door het Rijk en 200 maatschappelijke partners, is de ambitie neergelegd om in 2050 gehele circulair te zijn in Nederland. Circulair inkopen is dan geen keuze meer, maar een must.

Wilt u meer weten over circulair inkopen in de bouw of circulair bouwen, neemt u dan contact met ons op en kijk op Green Deal Circulair Inkopen.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken