ZRi

Een goed gevelontwerp zorgt voor een stillere wijk

13 juli 2016

  • RENDERS_opti.jpg
  • bab7855a-a1ca-4db9-9833-d75d0d233106.jpg

Afbeelding 1: Eén van de gemaakte gevelontwerpen: hiermee wordt de negatieve invloed van het gereflecteerde geluid tegengegaan.

Afbeelding 2: Het schaalmodel dat is gebruikt om in de kleine dode kamer van de faculteit Natuurkunde (TU Delft) geluidmetingen uit te voeren.

13 juli 2016

Door ir. Jelmer Niesten

Tijdens een stage van vier maanden bij ZRi heb ik onderzoek gedaan naar de ruimte-akoestiek in gymzalen. Vanaf dat moment wist ik zeker dat de richting bouwfysica iets voor mij is. Om die reden heb ik mij tijdens mijn afstudeeronderzoek verder verdiept in een akoestisch vraagstuk: akoestiek in een stedelijke omgeving. Sinds mijn afstuderen ben ik in dienst bij ZRi als projectmedewerker.

Tijdens mijn afstuderen heb ik onderzocht wat de impact is van akoestische harde gevels op stedelijke geluidniveaus. Gedurende dit onderzoek heb ik kunnen aantonen dat geluidreflecties in een stedelijke omgeving, veroorzaakt door deze harde gevels, een merkbare invloed hebben op de geluidniveaus. Door een goed gevelontwerp kan het geluidniveau tot wel 10 dB(A) verlaagd worden. Omdat een te hoog geluidniveau kan bijdragen aan bepaalde gezondheidsproblemen, zoals stress, concentratieproblemen en zelfs hartaanvallen, draagt een dergelijke gevel bij aan een gezonder woonklimaat.

Voor mijn onderzoek heb ik een locatie in Delft gekozen, de Herman Gorterhof, die direct naast een drukke weg ligt, de Voorhofdreef. Het gebied is grotendeels afgeschermd van direct geluid door de flats die naast de weg liggen, maar via één flat die loodrecht op de weg staat kan geluid worden gereflecteerd richting het stillere, afgeschermde, gebied. In mijn onderzoek heb ik mij dus gefocust op het geluid dat door deze flat wordt gereflecteerd, wat de impact ervan is, en hoe te voorkomen dat het geluid het binnenhof bereikt. Hierbij heb ik antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘How can a façade be designed in such a way that the impact of the noise reflected by it will be reduced?

De eerste stap in mijn onderzoek was het bepalen van de precieze impact van het gereflecteerde geluid. Dit heb ik onderzocht door middel van geluidmetingen op de locatie en met behulp van computersimulaties. Wanneer de flat die loodrecht op de weg is gesitueerd wordt bekleed met een (theoretisch) volledig absorberend materiaal, blijkt dit de geluidniveaus met maximaal 17 dB(A) te verlagen. Dit is een significante verbetering voor het afgeschermde gebied rondom de flat.

Vervolgens heb ik in mijn onderzoek gezocht naar realistische aanpassingen aan de gevel van het onderzochte gebouw. Als mogelijke gevelaanpassingen heb ik gekeken naar het verspreiden van het geluid, het absorberen van het geluid en het reflecteren van het geluid naar een locatie waar het een kleinere impact heeft. Met behulp van computersimulaties en een aantal schaalmodelmetingen in de kleine dode kamer van de faculteit van Natuurkunde (TU Delft) ben ik uiteindelijk erachter gekomen dat er, met de gestelde randvoorwaarden, een drietal akoestisch goed presterende oplossingen zijn: het absorberend maken van de balkons, het omhoog reflecteren van het geluid en een combinatie van deze twee oplossingen. Met de voorgestelde aanpassingen aan de gevel van de onderzochte flat worden de geluidniveaus met gemiddeld 5 dB(A) verbeterd, met op bepaalde locaties een verbetering van maximaal 10 dB(A).

Zodoende heb ik met mijn onderzoek aangetoond dat geluidreflecties in een stedelijke omgeving een merkbare invloed hebben op de geluidniveaus. Een goed gevelontwerp kan deze geluidniveaus tot wel 10 dB(A) verbeteren. Omdat een te hoog geluidniveau kan bijdragen aan bepaalde gezondheidsproblemen leidt een dusdanige gevel tevens tot een gezonder woonklimaat.

Mijn volledige onderzoek en een uitgebreidere (Engelse) samenvatting is te vinden op de repository van de TU Delft. Tevens heb ik een uitgebreide blog bijgehouden op Bouwfysica.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken