ZRi

Nieuwe drempelbedragen definitief

2 december 2015

2 december 2015

Nadat ZRi eerder al berichtte over het concept van de nieuwe drempelbedragen kunnen wij u nu melden dat de nieuwe drempelbedragen 2016-2017 definitief zijn. In het Publicatieblad van de EU (Pb EU L 307) zijn de volgende definitieve drempelbedragen voor 2016-2017 opgenomen:
- werken: € 5.225.000 (geldt voor alle aanbesteders);
- diensten en leveringen:
- centrale overheid: € 135.000;
- decentrale overheden: € 209.000;
- speciale sectorbedrijven: € 418.000.

De definitieve drempelbedragen zijn dus gelijk aan de eerder al door ZRi genoemde conceptbedragen. Daarmee is de geringe stijging (ca. 1%) dus definitief.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken