ZRi

Waarschijnlijk lagere Europese drempelbedragen aanbestedingen per 1 januari 2020

27 november 2019

  • Drempel6.png

27 november 2019

De Europese Commissie publiceerde onlangs nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen. Opvallend is dat ze waarschijnlijk iets omlaag gaan, wat betekent dat eerder moet worden aanbesteed dan in 2018-2019. De Europese Raad moet zich hier nog over buigen, waarna in december 2019 de definitieve drempelbedragen volgen.

Een overheidsopdracht groter dan of gelijk aan een drempelbedrag moet worden aanbesteed. Heeft de overheidsopdracht een lagere waarde, geldt dit niet, maar hiervoor staan wel regels in de Aanbestedingswet 2012. De drempelbedragen worden steeds voor 2 jaar vastgesteld. De drempelbedragen verschillen per soort opdracht (werken, leveringen, diensten) en per type opdrachtgever.

Het voorstel is nu: 

Werken (voor alle aanbesteders): €5.350.000

Diensten en leveringen:

- Centrale overheid: € 139.000
- Decentrale overheid: € 214.000
- Speciale sectoren en Defensie & veiligheid: € 428.000      

Wilt u meer weten over aanbesteden, neemt u dan contact op met Mark Thijs. Wij adviseren u daar graag over. Ons advies richt zicht altijd op het zo goed mogelijk matchen van vraag en aanbod. Een aanbesteding is daarbij een middel en nadrukkelijk geen doel. Samen met u gaan wij op zoek naar de beste invulling van de aanbesteding voor uw vraag. In tegenstelling tot wat velen denken is in het kader van overleggen bijvoorbeeld best gelegenheid voor overleg tussen partijen. De ervaringen daarmee zijn zeer positief. Het levert betere inschrijvingen en betere projecten op. Zie daarover ook ons eerdere artikel.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken