ZRi

Bouw fusieschool feestelijk van start - Noordwijk

7 juli 2022

  • IMG_6902 website1.jpg
  • IMG_6900 website2.jpg

7 juli 2022

NOORDWIJK - De bouw van de nieuwe fusieschool Zeehonk Wakersduin is officieel van start gegaan. Op donderdag 30 juni werd de eerste paal geslagen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op het bouwterrein in Noordwijk, waar de oude Christelijke Basisschool Wakersduin gevestigd was. ZRi is projectmanager en directievoerder namens het bestuur van de school. Inmiddels is de naam veranderd in KC Op Zee.

De nieuwe school wordt bijna energieneutraal (BENG), duurzaam en met veel groen. Er komen onder meer zonnecollectoren voor het eigen energieverbruik, en er worden warmtepompen en bodemwarmtewisselaars geïnstalleerd. Het gebouw wordt bovendien voorzien van goede ventilatie met warmteterugwinning. Op het dak van de eerste verdieping komt een educatieve tuin voor de leerlingen. Het regenwater zal worden geïnfiltreerd in de grond, waardoor het riool minder wordt belast.

Starten met de bouw
De bouw neemt ongeveer een jaar in beslag. “De oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023, zodat de school in het nieuwe schooljaar in gebruik kan worden genomen”, vertelt Hans van Zanten, adviseur en directeur van ZRi. “De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de fusieschool. Inmiddels is de omgevingsvergunning definitief en kan worden gestart met de bouw.”

Eerste paal
De eerste paal werd op ceremoniële wijze de grond in geslagen. Het zware werk werd gedaan door demissionair wethouder Dennis Salman, in aanwezigheid van leraren, ouders, omwonenden en luid joelende kinderen. Salman kreeg hulp van Omar Ramadan (voorzitter College van Bestuur Sophia Scholen), Alexander van der Pol (manager Huisvesting & Financiën Sophia Scholen), Pauline Hesseling (directeur fusieschool Zeehonk Wakersduin) en Anita Barnhoorn (eigenaar van kinderdagverblijf Pinokkio).

Tijdscapsule
Voorafgaand aan de feestelijke starthandeling mochten enkele leerlingen van de onderbouw een tijdscapsule met tekeningen en kunstwerkjes begraven. Het is de bedoeling dat de capsule een mooi tijdsbeeld geeft, mocht hij ooit worden gevonden.

Nieuwe naam
De nieuwe brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar verdient ook een nieuwe naam. Hiervoor wordt na de zomervakantie een prijsvraag uitgeschreven. Tot het schoolgebouw gereed is, krijgen de leerlingen les in het pand van de Zeehonk aan de Julianastraat. Het nieuwe schoolgebouw is straks geschikt voor circa 300 leerlingen. Kinderdagverblijf Pinokkio zal hier ook worden gehuisvest.

Meepraten
De gebruikers van de nieuwe school hebben bijgedragen aan het Programma van Eisen, licht Van Zanten toe. “Zij worden ook regelmatig door ons worden geïnformeerd over de ontwikkeling van het ontwerp. Bovendien kunnen ze meepraten over de vertaling van hun wensen. Op dit moment zijn wij met hen in gesprek over de inrichting van de school en over het ontwerp van het terrein met de speelplaatsen en het groen.”

Samenwerking
De bouwheer is Sophia Scholen. Architect Topos heeft het ontwerp verzorgd van de Brede school. IMd is de constructeur, Vintis installatie adviseur en Deerns is adviseur Bouwfysica en Brandveiligheid. De uitvoerende partijen zijn R.A. van Leeuwen als hoofdaannemer en ‘Schulten en Lestraden’ als installateur, evenals ‘Roos en Doorn’. ZRi heeft het projectmanagement verzorgd en doet nu de directievoering.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken